Inspectie & onderhoud

Inspectie en onderhoud van bruggen

Onderhoud is een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening; wij voeren hiervoor in opdracht zowel visuele als technische inspecties uit.
Goed onderhoud en preventieve maatregelen verlengen de levensduur van de brug en andere infrastructurele constructies. Het onderhoud kan bestaan uit esthetisch onderhoud en werkzaamheden van constructieve aard en is onderverdeeld in inspectie, rapportage, uitvoering en controle.

Speciaal voor onderhoudswerkzaamheden heeft Haasnoot Bruggen goed opgeleide en gekwalificeerde vakmensen in dienst. Ervaring, kennis en creativiteit zijn hierbij van toegevoegde waarde.

Lees meer over onderhoud van bruggen op onze BruggenBlog.

Wij inspecteren met oog voor de uitvoering

Haasnoot Bruggen voert alle inspecties van kunstwerken uit conform de NEN 2767-1 Conditiemeting normering. Deze norm heeft als doel het registreren van de conditie van constructies zoals onder andere bruggen. Haasnoot Bruggen heeft een efficiënte manier bedacht om deze normering toe te passen voor het inspecteren van bruggen.

De basis van deze inspectiemethode start bij de identificatie van de onderdelen van de brug en de tenminste 40 mogelijk voorkomende gebreken.
Op locatie wordt de brug geïnspecteerd en wordt er bepaald welke gebreken de brug vertoont.
De onderdelen waarbij de gebreken zijn geconstateerd worden vervolgens vastgelegd in een rapport waarin de bijbehorende conditiescores bepaald worden. Deze conditiescores zijn volledig te herleiden.

Nadat de gebreken en conditiescores per onderdeel bepaald zijn kan er een advies worden opgesteld, met oog voor de uitvoering. Op deze manier wordt u volledig ontzorgd en is het in één keer duidelijk wat de conditie van de brug is en welke kosten verbonden zijn aan de uitvoering.

Een vaak gemiste kans

Wij zien in de praktijk dat veel inspecties gericht zijn op ‘vervanging’ echter er zijn vaak tal van mogelijkheden om met maatregelen een brug in stand te houden. Soms verrassend lang. Dit is vanzelfsprekend gunstig voor het budget van de beheerder. Daarnaast is ‘levensduurverlenging’ een van de 8 principes om duurzaam en circulair te ontwerpen en te bouwen.

Een goed voorbeeld van het instandhouden, zijn de bruggen van Waternet.

Interessante berichten over inspectie & onderhoud

Andere interessante berichten

Aanbevolen

Veel gelezen berichten