Duurzaam en circulair bruggen bouwen

Sinds 2018 worden alle bruggen door Haasnoot Bruggen CO2-neutraal geproduceerd.

Niet alleen de bruggen worden duurzaam geproduceerd. Ook ons kantoor/fabriek is toekomst bestendig. In 2004 Nieuwbouw kantoren en fabrieken, extreem zuinig energieverbruik door het gebruik van een zoutstaven installatie waarmee energie opgeslagen kan worden voor later gebruik.

Zomer de cooling en in de winter verwarming. Ons hele kantoor gebruikt jaarlijks niet meer dan twee gemiddelde huishoudens aan energie.

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet hetzelfde.

Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld, maar niet alle duurzaamheidsinitiatieven dragen bij aan circulariteit. Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op mensen, de planeet en economie. Circulariteit en duurzaamheid staan in een lange traditie van gerelateerde visies, modellen en theorieën.

Circulair bouwen

Circulair bouwen is iets waar Haasnoot Bruggen in samenwerking met verschillende opdrachtgevers in 2017 mee begonnen is. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we gezamenlijk in een lang leertraject terecht zijn gekomen voor de komende jaren. De afstand tussen theorie en praktijk is op het moment van schrijven (maart 2022) nog veelal onpraktisch groot. Dit verschil is alleen te overbruggen met kleine stappen en vooral veel doen.

Duurzaam bruggen bouwen

Alle bruggen van Haasnoot Bruggen zijn vanaf 2017 CO2 neutraal gebouwd. Wij bouwen bruggen met de kracht van de zon.

Haasnoot Bruggen is als bedrijf sinds 1997 FSC gecertificeerd. Wij zijn als eerste in de bruggen volledig overstapt op 100% FSC hout. FSC is één van de meest geslaagde duurzaamheidsinitiatieven ter wereld geworden.

FSC hout. In 1997 werden we voor gek verklaard,
vandaag de dag zo gek nog niet.

In 1997 is Haasnoot Bruggen als eerste in de branche volledig overgegaan op het leveren van 100% FSC hout. Toen werden we voor gek verklaard. Tenslotte is het FSC hout uit duurzaam beheerde bossen duurder. Met een reden. Wij zijn er trots op dat we als zo lang betrokken zijn bij een van de meest bewezen duurzame initiatieven ter wereld.

Lees het volledige artikel van FSC Nederland. Zo vieren Haasnoot Bruggen en andere dat ze al 25 jaar FSC gecertificeerd zijn.

Rijksoverheid: Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Interessante berichten over duurzaamheid

Andere interessante berichten