Duurzaam en circulair bruggen bouwen

Vanaf 2018 produceert Haasnoot Bruggen al haar bruggen op een CO2-neutrale manier.

Wij zijn er heel trots op dat we als eerste in branche in 2017 volledig zijn overgegaan op het gebruik van zonne-energie voor onze fabriek. Sinds 2018 kunnen we zeggen dat alle opdrachtgevers een brug krijgen die CO2-neutraal geproduceerd is.

Duurzaamheid beperkt zich niet alleen tot de productie van bruggen. Ons kantoor en fabriek zijn ook toekomstbestendig. In 2004 werd de nieuwbouw van kantoren en fabrieken gerealiseerd, met een extreem laag energieverbruik door het gebruik van een zoutstaafinstallatie waarmee energie opgeslagen kan worden voor later gebruik. In de zomer zorgt deze installatie voor koeling en in de winter voor verwarming. Ons gehele kantoor verbruikt jaarlijks niet meer energie dan twee gemiddelde huishoudens.

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet hetzelfde.

Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld, maar niet alle duurzaamheidsinitiatieven dragen bij aan circulariteit. Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op mensen, de planeet en economie. Circulariteit en duurzaamheid staan in een lange traditie van gerelateerde visies, modellen en theorieën.

Circulair bruggen bouwen

In 2017 begon Haasnoot Bruggen in samenwerking met verschillende opdrachtgevers met circulair bouwen. Sindsdien hebben wij geleerd dat dit een langdurig leertraject is waarin we samen zitten. Hoewel we in maart 2022 zijn, is de kloof tussen theorie en praktijk nog steeds groot. Om deze kloof te overbruggen, moeten we kleine stappen nemen en vooral veel ervaring opdoen.

Om meer duidelijkheid te geven over hoe de MKI-score van materialen tot stand komt, hebben wij een overzicht samengesteld. Dit is met name relevant voor circulair bruggenbouwen, waarbij de MKI-score een belangrijke rol speelt.

Duurzaam bruggen bouwen

Haasnoot Bruggen is als bedrijf sinds 1997 FSC gecertificeerd. Wij zijn als eerste in de bruggenbouw volledig overstapt op 100% FSC hout. FSC is één van de meest geslaagde duurzaamheidsinitiatieven ter wereld geworden.

De praktijk van circulaire bruggen: 10 lessen die we hebben geleerd.

In 1997 werden we voor ‘gek’ verklaard toen we 100% overgingen op FSC-hout. Tegenwoordig lijkt het niet zo’n gekke keuze meer.

Haasnoot Bruggen is in 1997 als eerste in de branche volledig overgestapt op het leveren van 100% FSC-hout. Toen werden we voor gek verklaard, omdat FSC-hout uit duurzaam beheerde bossen duurder is. Maar daar is een goede reden voor. We zijn er trots op dat we al zo lang betrokken zijn bij een van de meest bewezen duurzame initiatieven ter wereld.

Lees het volledige artikel van FSC Nederland. Zo vieren Haasnoot Bruggen en andere dat ze al 25 jaar FSC gecertificeerd zijn.

Rijksoverheid: Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Interessante berichten over duurzaamheid

Andere interessante berichten