Ervaren bruggen ingenieurs, sinds 1962

De engineering binnen de civiele techniek is een specialisatie binnen de bouw.

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich richt op ontwerp, constructie en beheer van de gebouwde omgeving. Daaronder vallen onder meer infrastructuur, bruggen, tunnels en dijken. Ook het droogleggen van wateren en bouwen in, op of aan het water is onderdeel van civiele techniek.

Binnen de civiele techniek is Haasnoot Bruggen sinds 1962 gespecialiseerd in bruggen ontwerpen en bouwen.

Waarvoor kunt u onze engineering inzetten?

Toetsing ontwerp (Schets, VO, DO en UO)

Samen met onze opdrachtgevers (gemeenten en architecten) kijken we naar de schetsen en ideeën. Zo toetsen we in een vroeg stadium de uitvoerbaarheid binnen een bepaald budget. Wij leveren varianten, alternatieven en andere oplossingen ter overweging. Met tal van praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat wij, niet zelden, vooraf significante bedragen wisten te besparen en betere oplossingen boden. Of waarbij we er juist voor hebben gezorgd dat een specifieke wens van de architect toch gerealiseerd kon worden. Uiteraard binnen de vastlegde eisen en budgetten. Ook het toetsten van technische tekeningen is onderdeel van ons werk.

Inspecties op locatie

Onze specialisten verrichten inspecties op locatie, door heel Nederland. Voor de rapportage hebben we een inspectieposter bedacht en ontwikkeld. Hiermee heeft u in een keer een totaaloverzicht. De inspectieposter is een efficiënte en praktische samenvatting van het inspectierapport. Haasnoot Bruggen voert alle inspecties van kunstwerken uit conform de NEN 2767-1 Conditiemeting normering. Waar wij het verschil is dat wij de kosten voor eventueel onderhoud direct inzichtelijk maken.

Second opinion

Heeft u behoefte aan een second opinion? Dan kunt u onze engineering inschakelen voor een extra toetsing. Dit kunt u overwegen als u twijfelt aan een voorgesteld idee of behoefte heeft aan een aanvullend advies om uw beslissing extra goed te onderbouwen. De kosten voor een second opinion zijn bescheiden. Dat maakt het toetsen laagdrempelig.

Inspecties tijdens en na uitvoering

Onze ingenieurs voeren NEN 2767-1 Conditiemeting uit op elk gewenste locatie in Nederland en België. Uniek is de toevoeging dat wij herstelwerkzaamheden voorzien van een kostenraming per onderdeel door onze kostendeskundigen. Ook maken wij een onderscheid tussen herstelwerk en instandhoudingsmaatregelen.

Staalconstructie en lasinspecties en rapportages op hoog niveau

Deze worden uitgevoerd en geschreven door gekwalificeerde mensen met ervaring. De inspecties worden uitgevoerd en gerapporteerd door en onder begeleiding van een gecertificeerde senior IWE-er (Certified International Welding Engineer).

Technische tekeningen

‘Oefening baart kunst’. Duidelijk, want of je nou een paar keer een technische tekening van een brugconstructie hebt gemaakt of je dat al 60 jaar dagelijks doet: het verschil is niet te missen. Wij maken zeer efficiënt tekeningen en identificeren snel afwijkingen. Maar we zien ook snel kansen. Deze service is gericht op ingenieursbureaus, ontwerpers, architecten en gemeenten.

Voorstudies

Met 3D-impressies en onze introductie van VR (virtual reality) en 3D-schaalmodel printing in de bruggenbouw zijn wij steeds vaker betrokken bij voorstudies. Zo bepalen we tijdens de ideefase de contouren van de mogelijkheden. Voor een goede oriëntatie en haalbaarheidsstudies.

Andere interessante berichten