Serie bruggen voor Marlot (Den Haag)

Haasnoot Bruggen heeft in samenwerking met Ingenieursbureau Den Haag (ibDH) een fraaie serie bruggen gerealiseerd op het landgoed Marlot in de gemeente Den Haag. De bijzondere ontwerpen zijn van Tjitte de Jong (ibDH).

Over het landgoed Marlot in Den Haag

In 1600 bouwt Adriaan van der Velde een boerderij op dit stuk land. In 1640 gaat het landgoed over in handen van David de Marlot, afkomstig uit Franstalig gebied in de Zuidelijke Nederlanden. Als goede vriend van prins Frederik Hendrik die paleis Huis ten Bosch liet bouwen, kon David zijn buurman worden. Vanaf die tijd is de naam Marlot aan het landgoed verbonden. Davids zoon Lodewijk koos voor een ander goed uit het omvangrijke bezit van zijn vader. Het vrij eenvoudige huis Marlot paste volgens zijn vrouw, Anna Florentina van den Boetselaer minder bij de oud-adellijke status van haar familie. Het slot Giessenburg paste daar beter bij. In het midden van de 19de eeuw wordt het huidige huis gebouwd. Dan wordt ook het bos in Engelse landschapsstijl aangelegd. Parallel aan de huidige N44 loopt een kanaal door het landgoed, waarlangs een oude beukenlaan loopt.

Andere berichten

Volgend bericht

Aanbevolen

Veel gelezen berichten